கதை பேசும் காற்று !

100.00

சமூகத்தை மிக நேர்மையோடு பார்க்கும் தம்பி சுபி. முருகனுக்கு உழைப்பாளர்களின் உள்ளங்கை ரேகையை கண்களில் ஒற்றிக கொள்ளப் பிடித்திருக்கிறது. துயருற்று அழும் எளிய மனிதர்களுக்கு கைக்குட்டையாக தன் படைப்பைத் தந்திருக்கிறார். இக்கவிதைப் பயணத்தில் சுபி.முருகன் ஓர் உச்ச நாற்காலியில் உட்காருவார் என நம்புகிறேன். வாழ்த்துகிறேன்

ஏகாதேசி (திரைப்பட இயக்குநர்)

Description

சமூகத்தை மிக நேர்மையோடு பார்க்கும் தம்பி சுபி. முருகனுக்கு உழைப்பாளர்களின் உள்ளங்கை ரேகையை கண்களில் ஒற்றிக கொள்ளப் பிடித்திருக்கிறது. துயருற்று அழும் எளிய மனிதர்களுக்கு கைக்குட்டையாக தன் படைப்பைத் தந்திருக்கிறார். இக்கவிதைப் பயணத்தில் சுபி.முருகன் ஓர் உச்ச நாற்காலியில் உட்காருவார் என நம்புகிறேன். வாழ்த்துகிறேன்

ஏகாதேசி (திரைப்பட இயக்குநர்)

 

ஒரு கவிதைத் தொகுப்பு படிக்கும் மனங்களில், சிறு அதிர்வுகளையாவது ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு உத்திரவாதம் தருமெனில் அது எழுதிய நோக்கில் வெற்றி பெற்றதாகி விடுகிறது. இந்தத் தொகுப்பு வெற்றியின் வரிசையில் நிற்கிறது.

 அருண்பாரதி  திரைப்பட பாடலாசிரியர் 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கதை பேசும் காற்று !”

Your email address will not be published. Required fields are marked *