ஆ..காட்டு காதலை ஊட்டி விடுகிறேன்

100.00

ஆசிரியர் : பார்வைதாசன்
பக்கம் : 128
வெளியீடு : பார்வை பதிப்பகம்
Category:

Description

காதலிப்பவர்கள் அனைவரின் மனதிலும் தமக்காகத்தான் இந்த வரிகள் கூறப்பட்டதோ என நினைக்கத் தோன்றும். முன்பு காதலித்தவர்களும், இப்போது காதலித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும், இனிமேல் காதலிக்கப் போகிறவர்களும் இந்நூலில் உள்ள நிகழ்வுகளைக் கடக்காமல் செல்ல முடியாது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆ..காட்டு காதலை ஊட்டி விடுகிறேன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *