மாருதி மளிகைக் கடை

170.00

இத்தொகுப்பில் ஒவ்வொரு சிறுகதையுமே சின்னச் சின்ன சம்பவங்கள் தான். சிலவற்றில் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா என்பதுபோலத் தோன்றும். ஆனால் அதிலும் இரண்டு கோணங்களைத் தாண்டி மூன்றாவது கோணம் ஒளிந்திருக்கும். சுஜாதாவின் சிறுகதைகளில் கடைசி வரியில் சரேலென்று ஒரு குண்டு வெடிக்கும். அது போலதான் மாருதி மளிகைக்கடை கதையின் முடிவும்.

Description

இத்தொகுப்பில் ஒவ்வொரு சிறுகதையுமே சின்னச் சின்ன சம்பவங்கள் தான். சிலவற்றில் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா என்பதுபோலத் தோன்றும். ஆனால் அதிலும் இரண்டு கோணங்களைத் தாண்டி மூன்றாவது கோணம் ஒளிந்திருக்கும். சுஜாதாவின் சிறுகதைகளில் கடைசி வரியில் சரேலென்று ஒரு குண்டு வெடிக்கும். அது போலதான் மாருதி மளிகைக்கடை கதையின் முடிவும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாருதி மளிகைக் கடை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *