சவுக்காரம் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)

100.00

ஆசிரியர் : நிழலி
முதற்பதிப்பு : பிப்ரவரி 2021
வெளியீடு : பார்வை பதிப்பகம்

Description

ஒவ்வொரு மனதுக்குள்ளும் கிடக்கும் பழமையின் எச்சங்கள், தனி ஒரு மனிதனாய் அந்தக் கதைகளுக்குள் நாமும் பயணிப்பதாய் ஓர் உணர்வு இவையனைத்தும் கதைகளாய் மிளிர்கின்றன. கதைகளை வாசிக்கும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் பயணிக்கும் இடமொன்று இருக்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சவுக்காரம் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *