செருக்களம் கீழொரு அட்டை

100.00

ஆசிரியர் : தீம் விக்னேஷ்
பக்கம் – 90

Description

எனது இத்தமிழிலிருந்து எவையேனும் ஒரு வார்த்தையில் இல்லையெனில் ஒரு வாக்கியத்தில் அதுவுமின்றி ஒரு முழுக்கவிதையில் நீங்கள் உங்களைக் காணலாம். இந்த மொழியின் பூஞ்சோலையில் நான் உங்களைச் சந்திக்கவே காத்திருக்கிறேன். நான் எழுத வேண்டுமென்று பெரு விருப்பம் கொள்வதில்லை. இந்தச் சமூகம் எனக்குக் கொடுத்த வெப்பமே என்னை எழுத உந்துகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செருக்களம் கீழொரு அட்டை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *